Półkolonie w Łodzi

DOKUMENTY:

Wypełnione i podpisane oryginały prosimy przekazać trenerowi grupy, a skan/wyraźne zdjęcia dokumentów przesłać mailem na adres obozy@akademiapilki.pl :

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z półkolonii

Oświadczenie rodzica o odbiorze osobistym

Oświadczenie rodzica – upoważnienie dla innej osoby

Oświadczenie o samodzielnym przybyciu i opuszczeniu półkolonii przez dziecko

KARTA KWALIFIKACYJNA uczestnika wypoczynku

UMOWA ZOSTANIE PRZESŁANA MAILOWO

REGULAMIN COVID – półkolonie

OŚWIADCZENIE COVID

Wypełniony i podpisany oryginał „Oświadczenia Covid” należy przekazać kierownikowi wypoczynku w dniu jego rozpoczęcia na porannej zbiórce – brak oświadczenia uniemożliwi udział dziecka w wypoczynku.

PÓŁKOLONIE TYLKO DLA ZAWODNIKÓW ŁAF
(wszystkie grupy wiekowe)
TURNUS 1:

4-8 stycznia 2021
(6 stycznia – dzień wolny!)

ul. Wici 45
Zespół Szkół Katolickich

KOSZT:
480 zł
TURNUS 2:

11-15 stycznia 2021

 

ul. Wici 45
Zespół Szkół Katolickich

KOSZT:
599 zł
TURNUS 3:

4-8 stycznia 2021
(6 stycznia – dzień wolny!)

ul. Rzgowska 17  (obiekty OSiR Angelica)

KOSZT:
480 zł
TURNUS 4:

11-15 stycznia 2021

 

ul. Rzgowska 17  (obiekty OSiR Angelica)

KOSZT:
599 zł
ZAJĘCIA W GODZINACH:

8:00 – 16:00

UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA
ZAPEWNIAMY:

opiekę kadry ŁAF

ubezpieczenie NNW

drugie śniadanie i obiad

zgłoszenie do Kuratorium Oświaty

KONTAKT:

obozy@akademiapilki.pl

tel. 690 202 407

dwa tematyczne treningi piłki nożnej dziennie
trening rugby
trening bokserski
zajęcia teoretyczne z piłki nożnej
zajęcia „zdrowy kręgosłup” (dot. zwalczania wad postawy)
gry i zabawy o tematyce piłkarskiej

TERMINY PŁATNOŚCI:

zaliczka: 200 zł
w ciągu 3 dni od zgłoszenia

II rata
na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu

TYTUŁ PRZELEWU:

PÓŁKOLONIE ŁAF (termin) – imię i nazwisko dziecka

FAKTURA:

Jeżeli faktura za obóz ma być wystawiona na inne dane niż te podane w systemie, zgłoszenie na obóz należy przesłać bezpośrednio na adres obozy@akademiapilki.pl w treści wpisując: dane dziecka, dane rodzica oraz dane do faktury. Dane należy przesłać PRZED dokonaniem płatności.

NUMER KONTA DLA OSÓB SPOZA KLUBU: 26 1240 6595 1111 0010 4289 8961 (Bank Pekao)

ABY ZGŁOSIĆ DZIECKO NA OBÓZ – ZAWODNICY ŁAF:

1. zaloguj się do swojego Panelu Rodzica w naszym systemie internetowym www.akademiapilki.pl

2. przejdź do zakładki UCZESTNICY, a następnie WYBIERZ OBÓZ

3. wybierz z listy odpowiedni wypoczynek … i już!

Otrzymasz wiadomość zwrotną z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia i dalszą instrukcją dot. formalności i płatności.
Faktura wygeneruje się automatycznie, znajdziesz ją w zakładce PŁATNOŚCI.

Z uwagi na najnowsze wytyczne MZ i MEN dot. Covid-19:

podczas półkolonii nie będziemy wychodzić poza obiekt

zajęcia będą realizowane w odrębnych grupach do 12-osób (podziału dokonają trenerzy – o przydziale poinformujemy przed rozpoczęciem półkolonii)

oddzielne pomieszczenia dla każdej grupy (szatnia, sala lekcyjna, sektor hali)

posiłki wydawane każdej grupie osobno

Co dzieci powinny mieć ze sobą?
  • klubowy strój sportowy ŁAF
  • obuwie do treningu na hali
  • prosimy, aby dzieci nie miały ze sobą słodyczy i napojów gazowanych czy popularnych „wód smakowych”
  • dzieci nie zabierają żadnego sprzętu elektronicznego (tabletów itp.)
  • dzieci mogą zabrać ze sobą np. albumy z kartami piłkarskimi, żeby powymieniać się rano, gdy grupa dopiero się zbiera czy w wolnej chwili po treningu (za pozwoleniem trenera)