Faktury za trening motoryczny

W systemie na koncie Rodzica, zgodnie z informacjami z sierpnia, zostały wystawione dodatkowe składki za zajęcia motoryczne – w kwocie 20 zł.
Składki są stałe będą wystawiane za przepracowany miesiąc. Aby faktury te wystawiały się cyklicznie i automatycznie, do Państwa kont zostały przypisane i aktywowane dodatkowe umowy z przypisanym karnetem o nazwie „trening motoryczny”.

W przypadku osób, które nie uczęszczają w ogóle na 4. dodatkowy trening motoryczny, prosimy o e-mail na: platnosci@akademiapilki.pl