ŁÓDZKA AF: informacja dot. wznowienia treningów

15 maja 2020

Komunikat dotyczący treningów w maju – aktualizacja:

Regulamin obowiązujący od 18 maja zgodnie z wytycznymi dot. III etapu odmrażania sportu

 • W czasie trwania jednostki treningowej w ramach obiektu sportowego będzie mogło przebywać maksymalnie 16 osób,w tym dwóch trenerów.
 • Grupa nie jest zobowiązana do stosowania maseczek ochronnych na zajęciach.
 • Zawodnicy stawiają się na obiekcie 5 minut przed planowanym rozpoczęciem treningu w okolicy bramy wejściowej/parkingu obiektu sportowego. Obowiązkiem jest zachowanie bezpiecznego dystansu (min. 2 m) oraz posiadanie maseczki ochronnej do momentu wejścia na boiska
 • Pomieszczenia sanitarne łazienki oraz toalety na obiektach pozostają zamknięte.
 • Wejście na obiekt sportowy odbywa się wyłącznie po wezwaniu przez trenera grupy. Zawodnikom po przekroczeniu bramy/wejścia boiska zostaną zdezynfekowane dłonie zabezpieczonym przez klub preparatem. W sposób analogiczny wyglądać będą procedury po zakończeniu treningu.
 • Jednostki zostały zaplanowane z zachowaniem 10-minutowych odstępów mających na celu bezpieczne opuszczenie obiektu przez grupę poprzedzającą. Rodziców oczekujących na dzieci tuż po ich odbiorze prosimy o natychmiastowe opuszczenie parkingu lub okolic wejścia na obiekt.
 • Zawodnicy którzy mają swoje piłki klubowe przynoszą na każdy trening
 • Każdorazowo po zakończeniu jednostki treningowej sprzęt sportowy, z którym zawodnicy mieli bezpośrednią styczność pozostanie zdezynfekowany. Każdy trener dysponuje sprzętem wydzielonym dla danej grupy.
 • Adeptom zaleca się stawienie na zajęcia przebranym w strój sportowy. Woda, którą zawodnicy zabierają ze sobą na trening będzie pozostawiona zgodnie z zasadą bezpiecznego dystansu.
 • Na obiekcie sportowym obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób postronnych, w tym rodziców  podczas trwania treningu. Rodzice pozostają poza obiektem.
 • Wszelkie sprawy organizacyjne wymagające dyspozycji trenera lub koorynatora mogą zostać załatwione wyłączne w sposób zdalny.

 

9 maja 2020

Komunikat dotyczący treningów i płatności za składki członkowskie w maju:

Drodzy Rodzice  Zawodników wszystkich drużyn Łódzkiej Akademii Futbolu!
Powoli wracamy do normalności i za zgodą Ministerstwa Sportu możemy rozpocząć treningi w małych grupach przy zachowaniu środków bezpieczeństwa.

Jednak w Łodzi na tę chwilę wszystkie boiska Orlik są zamknięte. Miasto w przyszłym tygodniu planuje otwarcie boisk, ale tylko w godzinach pracy szkół tj. 8:00-15:00 bez systemu rezerwacji, co w przypadku gdy większość dzieci ma lekcje online, a rodzice pracują znacznie utrudnia nam skorzystanie z nich, a zatem również wznowienie treningów we wszystkich grupach.

Wraz z kilkoma klubami trenującymi dzieci i młodzież wystosowaliśmy pismo do Pani Prezydent oraz wydziałów Urzędu Miasta odpowiadających za tę sytuację. Dostaliśmy pierwsze zapewnienia, że sytuacja jest monitorowana i będą chcieli jak najszybciej uruchomić Orliki w godzinach popołudniowych.

Niestety w wielu miastach w Polsce Orliki już funkcjonują normalnie za sprawą samorządów, a dzieci i młodzież może cieszyć się z treningów. My musimy czekać.

Obecnie pieniądze na Orliki w Łodzi zostały zamrożone, przygotowują się do organizacji pracy i zapewnienia na nich bezpieczeństwa. Ministerstwo Sportu, jak co roku, również ogłosiło już konkurs na dofinansowanie pracy Orlików, więc wierzymy, że jeszcze w maju uda się wrócić wszystkim na zajęcia.

Na  obiektach prywatnych, gdzie są boiska piłkarskie działające niezależnie od decyzji Miasta, niektóre grupy mogą już rozpoczynać zajęcia. Obecnie treningi mogą odbywać się tylko w 6-osobowych grupach na każdym boisku (bez względu na jego wielkość), co również utrudnia organizację odpowiedniej liczby treningów. W połowie miesiąca jest możliwe zmniejszenie restrykcji, co ułatwi układanie planów.

W związku z tym czekamy na rozpoczęcie treningów wszystkich grup.
Przygotowaliśmy już podział wszystkich zgłoszonych osób na małe grupy i sukcesywnie będziemy informować rozpoczęciu zajęć.

Płatności składek członkowskich:

Składka członkowska w maju dla grup, które nie zaczną zajęć będzie traktowana jako członkostwo bierne w wysokości 30 zł.

Grupy, które zaczną treningi – składka normalna 140 zł.

W przypadku, gdy treningi dla grup rozpoczną się w którejś części maja – składka będzie skorygowana proporcjonalnie do ilości zajęć (na koniec miesiąca jako dodatkowa płatność uwzględniając płatność 30 zł na członkostwo bierne).

Wszystkie treningi nieodrobione będziemy odrabiać, gdy wrócimy do treningów w normalnych grupach według standardowego planu.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za opłacanie składek członkowskich we wcześniejszych miesiącach! Pozwoli nam to utrzymać Klub i wrócić do normalnych zajęć z wszystkimi trenerami. Jako duża Akademia cały czas rozwijająca się mamy dużo kosztów stałych działalności, których nie da się uniknąć, by funkcjonować dalej.