UBEZPIECZENIE NNW

Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w naszych zajęciach są dla nas priorytetem. Każdy zawodnik naszej Akademii jest objęty dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Polisa obejmuje wszystkie nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie aktywności fizycznej (treningi, turnieje).

NR POLISY NNW:    80132177297

Przed przystąpieniem do zgłoszenia roszczenia Firma Ubezpieczeniowa prosi o przygotowanie następujących dokumentów:

  • numeru polisy, z której zgłaszane jest roszczenie
  • danych osobowe Ubezpieczonego/Opiekuna prawnego
  • dokumentacja medyczna obrazująca następstwa nieszczęśliwego wypadku
  • numeru rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane świadczenie
  • imienne rachunki lub faktury wystawione na Ubezpieczonego potwierdzające wysokość poniesionych kosztów (w przypadku roszczenia z tego tytułu)

ZGŁOSZENIE SZKODY

kliknij: FORMULARZ ONLINE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Generali NNW