CT ŁAF

Centrum Treningowe Łódzkiej Akademii Futbolu

Projekt realizowany w ramach programu „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

” Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Odrowąża 1 w Łodzi „

DOFINANSOWANIE:   737 700 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI:   1 591 397 ZŁ

kontakt: 508 447 681

MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH STANOWIĄCYCH
WŁASNOŚĆ MIASTA ŁODZI – zakup trybuny mobilnej 3 rzędowej na 52 miejsca