SPARTA PŁOCK: wracaMY! na boisko (informacje)

Spartanie, wracaMY!

Jest nam bardzo miło, że blisko 90% naszych zawodników chce wznowić treningi już teraz, na początku maja! To dla nas znak, że jesteście z nami i tak samo jak my nie możecie doczekać się powrotu na boisko. Bardzo nas to cieszy! Wszyscy stęskniliśmy się za piłką, za murawą, za spotkaniami w drużynowym gronie.

W początkowej fazie „odmrażania sportu” będzie nam towarzyszył szereg ograniczeń i zmian, ale razem przetrwaliśmy już tyle, że i z tym sobie poradzimy!

Stosując się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Sportu, przy reorganizacji zajęć będziemy się kierować wytycznymi, aby nasze treningi były dla Was i dla Nas bezpieczne, ale też satysfakcjonujące pod względem piłkarskim.
Drugą stroną medalu jest sama logistyka. Bardzo duże ograniczenia co do liczby osób mogących przebywać na boisku (bez względu na jego wielkość) jest dla wszystkich klubów piłkarskich dużym problemem.

Na boisku szkolnym, na Orliku, ale też na pełnowymiarowym stadionie piłkarskim może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób + trener. Biorąc pod uwagę fakt, że w mieście mamy do dyspozycji obiekty w bardzo ograniczonym wymiarze czasowym, a dodatkowo liczba grup treningowych zwiększy się dwukrotnie – w tym przejściowym okresie musimy wprowadzić pewne zmiany, które pozwolą nam sprostać wymaganiom i zorganizować pracę dla tylu grup, ile musimy utworzyć posiłkując się liczbą Waszych zgłoszeń.

W związku z tym od 4 maja do odwołania:
– każda grupa max. 6-osobowa będzie trenowała 2 razy w tygodniu
– czas treningu zostanie tymczasowo skrócony do 45 minut (tak, abyśmy mogli wygospodarować jednostki treningowe dla wszystkich małych grup)
– wysokość składki członkowskiej za m-c maj pozostanie w podstawowej kwocie (faktury zostaną wystawione do końca tygodnia)
– podziału na małe grupy dokonają trenerzy

To prawda, że skracamy zajęcia, ale nie robilibyśmy tego, gdyby nie wymagała tego od nas sytuacja; jednocześnie w tym momencie Trener jest dostępny na wyłączność dla dużo mniejszej grupy, a treningi będą miały charakter indywidualno-konsultacyjny. Przy całej tej sytuacji nakład pracy trenerów również się zwiększy. Zrobiliśmy też wszystko co w naszej mocy, aby utrzymać cykl 2 treningów w tygodniu dla każdej grupy.
Sam trening w przypadku tak małej grupy na pewno będzie też bardziej wysiłkowy, a po długim okresie bez treningu dzieci będą się szybciej męczyły i zniechęcały. Czas 45 minut na początku będzie optymalny. Mamy nadzieję, że kolejny etap odmrażania sportu czy kolejne wytyczne pozwolą na zwiększenie liczebności grup, a tym samym będziemy mieli większe możliwości jeśli chodzi o gospodarowanie czasem trwania treningów.
Dodatkowym niemałym kosztem jest wyposażenie Trenerów w płyny do dezynfekcji, by zapewnić wszystkim bezpieczeństwo, dezynfekować sprzęt po każdym treningu oraz spryskiwać dzieciom ręce przed/po treningu.

Zmiany są tymczasowe, być może za dwa tygodnie będziemy mogli wrócić do regularnych harmonogramów. Mamy wielką nadzieję, że wkrótce limit 6 osób na boisku zostanie zwiększony, biorąc pod uwagę to, co dzieje się w innych branżach.

DODATKOWY REGULAMIN dot. treningów od 4 maja

w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu i regulaminy obiektów

1/ Podczas treningu na obiekcie może przebywać tylko 6 zawodników i 1 trener (nie wliczając w to obsługi obiektu). Rodzice przyprowadzają i odbierają dziecko, ale podczas treningu nie mogą przebywać na obiekcie, zostają za siatką.
2/ Na obiekcie nie można korzystać z szatni, udostępnione przez zarządcę obiektu może zostać jedynie WC.
3/ Maseczki: w drodze na/z obiektu zakładamy maseczki; podczas treningu dzieci nie noszą maseczek.
4/ Przed i po treningu dzieci dezynfekują ręce (można poprosić o to trenera).
5/ Trener dezynfekuje sprzęt sportowy po każdej małej grupie treningowej.
6/ NIE WITAMY SIĘ – NIE PODAJEMY SOBIE RĄK – NIE PRZYBIJAMY PIĄTEK
7/ W treningu mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.
8/ W treningu nie mogą uczestniczyć dzieci, które mają kontakt z osobą przebywającą w kwarantannie lub izolacji (domownicy).
9/ Prosimy o regularne przypominanie dzieciom o podstawowych zasadach higieny, w tym zwrócenie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
10/ Rodziców oczekujących na dzieci np. za siatką prosimy o zachowanie dystansu (2m) oraz noszenie maseczek. Trenerzy nie będą upominać Rodziców, będą zajmować się dziećmi. Prosimy zatem o przestrzeganie ogólnych zasad wydanych przez Ministerstwo Zdrowia dla bezpieczeństwa, ale tez komforty psychicznego współtowarzyszy.

UWAGA:
Z uwagi na okoliczności i minimalizowanie liczby kontaktów podczas zajęć – nie będziemy wymagali przynoszenia podpisanych regulaminów i wręczania ich trenerom, uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z jego przyjęciem. Prosimy o jedynie o informację zwrotną dot. akceptacji regulaminu smsem (jak opisano poniżej).
PO ZAPOZNANIU SIĘ Z OGÓLNYMI ZASADAMI I REGULAMINEM
PROSIMY O JAK NAJSZYBSZE PONOWNE POTWIERDZENIE
CHĘCI UCZESTNICTWA W TRENINGACH
(do 4 maja godz. 16:00)
SMS: 690 202 407
TREŚĆ: imię i nazwisko dziecka, TAK/NIE + dopisek „akceptuję dodatkowy regulamin dot. treningów od 4 maja”


Jest to bardzo ważne przy planowaniu naszej pracy, dlatego chcielibyśmy mieć pewność, że stan liczbowy w poszczególnych grupach się nie zmieni. 

Aktualnie dogrywamy jeszcze plany zajęć. Staramy się, żeby były one jak najbardziej zbliżone do tych, według których grupy trenowały dotychczas. Szczegółowe informacje będziemy wysyłać smsowo jutro, najdalej we wtorek.

 

Drodzy Rodzice,
Po długim okresie izolacji wszyscy chcemy wrócić do codzienności, za którą tak tęsknimy.
Cieszymy się, że możemy wznowić zajęcia i będziemy to robić w sposób stopniowy, odpowiedzialny i bezpieczny dla wszystkich.

Mamy nadzieję, że pierwsza faza nie będzie trwała zbyt długo, a kolejne zniesione obostrzenia pozwolą stopniowo zwiększać grupy treningowe, a tym samym też system prowadzenia zajęć. Z niecierpliwością wyczekujemy momentu, gdy grupy będą mogły trenować w swoich składach.

Zajęcia, które przepadły nam w marcu i do których odrobienia się zobowiązaliśmy – będziemy odpracowywać w momencie, gdy sytuacja wróci już do normy i będziemy mogli trenować w komfortowych warunkach w pełnych grupach treningowych. W tym momencie logistycznie jest to niemożliwe do zorganizowania. Prosimy o cierpliwość, nic nam na pewno nie umknie.
O kolejnych zmianach będziemy informować na bieżąco.
Do zobaczenia na boisku!