ŁÓDZKA AF: wznowienie treningów

Drodzy Rodzice,

w związku z decyzją Rządu o możliwości wznowienia treningów na otwartych obiektach sportowych – chcemy podjąć kroki, aby spróbować organizować w maju cykliczne treningi w małych grupach 6-osobowych, oczywiście zgodnie z wytycznymi bezpieczeństwa, które proponuje Ministerstwo Sportu.

W pierwszej kolejności chcielibyśmy wiedzieć ilu zawodników ŁAF będzie chętnych do uczestniczenia w majowych zajęciach w grupach 6-osobowych.
Prosimy o SMS-ową deklaracją do 3 maja do 20:00 wysyłając na wskazany w smsie z systemu nr telefonu informacje:
– imię i nazwisko zawodnika
– dzielnica treningów
– grupa wiekowa

oraz dodatkowo prosimy o dopisek ,,możemy wcześniej ‘’ jeśli dziecko będzie mogło trenować  też we wcześniejszych godzinach (od 13:00 do 17:00).

Prosimy o JAK NAJSZYBSZE przesłanie informacji co chęci wznowienia treningów.
To w ogromnym stopniu ułatwi nam planowanie pracy na najbliższe dni i tygodnie.

 

Na tę chwilę nie ma szczegółowej interpretacji ustawy o korzystaniu z boisk sportowych z Ministerstwa Sportu. Po drugie, pomimo informacji o otwarciu boisk Orlik – w Łodzi wszystkie środki na ich funkcjonowanie zostały zamrożone i również nie ma informacji czy te pieniądze będą od razu tak aby obiekty były przystosowane do wytycznych i pilnowane przez zarządcę i animatorów, którzy dbaliby o system rezerwacji godzin oraz porządek na danym boisku.

W tej chwili w związku z wielkim chaosem informacyjnym w Ministerstwie Sportu oraz w Urzędzie Miasta Łodzi nic tak naprawdę nie wiemy. Chcemy odpowiednio przygotować się do możliwości treningów, bo bezpieczeństwo zawodników i trenerów jest najważniejsze.

 

Scenariusz, który aktualnie omawiamy jest następujący :

  •  po deklaracji otrzymanej od Państwa stworzymy odpowiednią liczbę grup 6-osobowych, które będą uczestniczyć w zajęciach
  •  następnie stworzymy dla nich plan zajęć, który przedstawimy, gdy będziemy w stanie opracować go w 100% (na ten moment nie wiemy jaka będzie dostępność obiektów i na ile grup uda się wszystko ułożyć, nie mamy też oficjalnego stanowiska Ministerstwa Sportu co do nowych reguł, poza ogólnikami podanymi podczas sobotniej konferencji)
  •  planujemy, aby treningi w grupach 6-osobowych trwały 45-60 min 2 lub 3 razy w tygodniu
  •  w związku z tym, że będą to zajęcia stricte indywidualne w małych grupach, gdzie będziemy musieli z pewnością zapewnić wymagane środki bezpieczeństwa i dodatkowo podzielić już istniejące grupy na kilka, a dodatkowo zostanie zwiększona liczbą godzin pracy trenerów – składka w maju może nieznacznie wzrosnąć tak, aby udało się przeprowadzić tyle zajęć ile będzie wymagało zapotrzebowanie
  •  docelowo osoby, które będą mogły uczestniczyć w zajęciach o wcześniejszej porze będą przydzielone do grup, które trenują do 17:00

 

Jest to sytuacja przejściowa, wstęp do powrotu do długo wyczekiwanej przez nas wszystkich normy.

 

Jeśli majowe zajęcia ruszą planowo – osoby, które nie będą trenować będą opłacać składkę za członkostwo bierne.

Jeśli  w maju jeszcze nie uda nam się wznowić zajęć, będziemy informować na bieżąco jak będą wyglądać ewentualne płatności.

Treningi z marca będą odrabiane, gdy wrócimy do zajęć w normalnych grupach przy standardowym planie.

W związku z odmrażaniem sportu i kolejnymi etapami liczymy, że w czerwcu uda nam się wrócić do normalnych zajęć w grupach. Czekamy na dalsze rekomendacje Ministerstwa Sportu w tym temacie.

Konkretnej daty  rozpoczęcia zajęć nie będziemy podawać ze względu na zbyt dużo niewiadomych.

Jeżeli obiekty zostaną otwarte będziemy chcieli zrobić to jak najszybciej.

Czekamy na informację z Urzędu Miasta kiedy boiska zostaną oficjalnie udostępnione przez władze miasta.

O wszelkich zmianach i nowych informacjach na bieżąco będziemy Państwa na bieżąco powiadamiać.

W razie pytań lub sugestii prosimy o kontakt do koordynatorów.

 

Pierwsze wytyczne podane przez Ministerstwo Sportu dotyczące korzystania z obiektów w związku z bezpieczeństwem:

W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym będą obowiązywały zasady zachowania dystansu społecznego. Do tego nadal konieczne będzie zasłanianie twarzy, ale tylko do momentu dotarcia na dany obiekt sportowy. Przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy.

Prowadzona będzie weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt), a do tego niemożliwe będzie korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC). Osoby trenujące na obiektach sportowych będą zobligowane do obowiązkowej dezynfekcji rąk podczas wchodzenia i opuszczania obiektu. Do tego dezynfekowane będą urządzenia sportowe po każdym użyciu i każdej grupie. W rozporządzeniu zapisano także obowiązek korzystania z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcji po każdym użyciu.