Obozy

LATO 2021

Zapisy na obozy odbywają się poprzez nasz system internetowy po zalogowaniu do Panelu Rodzica:
UCZESTNICY -> WYBIERZ OBÓZ

Po wybraniu odpowiedniej pozycji w sklepie i kliknięciu ZAPISZ prosimy odczekać chwilę – system potrzebuje ok. 1 minuty, aby wystawić fakturę
i wysłać wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia i dalszymi informacjami.
Kilkakrotne kliknięcie ZAPISZ spowoduje wystawienie kilku faktur.
Dziękujemy!

Faktury wygenerowane automatycznie nie zawierają opisu. Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowego opisu (np. imię i nazwisko dziecka, data i miejsce wypoczynku, numer zgłoszenia do Kuratorium Oświaty) prosimy o przesłanie takiej informacji zaraz po dokonaniu zgłoszenia na adres e-mail:
obozy@akademiapilki.pl

Jeżeli faktura za obóz ma być wystawiona na inne dane niż te podane w systemie, zgłoszenie na obóz należy przesłać bezpośrednio na adres e-mail: obozy@akademiapilki.pl w treści wpisując: dane dziecka, dane rodzica oraz dane do faktury

W takim przypadku zmieni się numer konta, na który należy dokonać wpłaty za obóz:
26 1240 6595 1111 0010 4289 8961 (Bank Pekao)

Dane należy przesłać PRZED dokonaniem płatności (!)

 

Na prośbę rodzica możemy wystawić zaświadczenie w celu uzyskania dofinansowania z pracy. Aby je otrzymać należy przesłać informację z danymi na adres e-mail: obozy@akademiapilki.pl w treści podając jakie dane ma zawierać zaświadczenie.

W PRZYPADKU  KONIECZNOŚCI ODWOŁANIA OBOZU
(NP. WSKUTEK NOWYCH WYTYCZNYCH RZĄDU W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ PANDEMII COVID-19)
WPŁACONE ZALICZKI ZOSTANĄ ZWRÓCONE