ŁAF: badania lekarskie

Drodzy Rodzice,

w związku z zapytaniami odnośnie badań lekarskich informujemy, że zgodnie ze zmianą art. 31m ust. 1 ustawy COVID-19, orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni (zmiana z 60 dni) od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zmiana ta obowiązuje z mocą od dnia 8 marca 2020 r.

Dodatkowo, jako klub występujący w rozgrywkach, w protokole meczowym musimy podpisywać oświadczenie, że wszyscy zawodnicy posiadają ważne badania lekarskie.

Obecnie, w związku z ustawą, każdy lekarz rodzinny może podstemplować badania dotyczące pozwolenia na uprawianie sportu, lecz nie wszyscy lekarze chcą to robić.

Badania ogólne oraz zaświadczenia mogą być wystawiane według przepisów na rok.  Każdy również w swojej przychodni ma prawo zrobić dziecku raz w roku badania ogólne jak EKG, morfologia krwi i mocz.

Jeśli ktoś będzie miał problem z wykonaniem badań we własnym zakresie, Akademia umówi lekarza sportowego, który przyjedzie w czasie treningów lub inne miejsce, aby podstemplować  zgodę. Lekarz bierze 60 zł za podstemplowanie zaświadczenia – trzeba mieć ze sobą badania ogólne takie jak morfologia krwi, mocz, ob oraz EKG.

Zapisy zbierają trenerzy do 10.09.2021. 

Naszym zdaniem raz do roku każdy powinien wykonać podstawowe badania nawet dla własnego spokoju. Dzieci uprawiające sport mają inne obciążenia, a w świetle spraw covidowych i różnych infekcji oraz rozwoju fizycznego badania są bardzo ważne i będziemy je egzekwować.