ŁÓDZKA AF: wracaMY! na boisko (informacje dla grup trenujących od 11.05.)

ŁAF, wracaMY!

Powoli wracamy do zajęć treningowych niektórych drużyn, gdzie możemy korzystać z innych obiektów komercyjnych, które są otwarte.
Cały czas czekamy na otwarcie boisk Orlik w godzinach popołudniowych, tak aby wszystkie grupy mogły powrócić do zajęć na swoich dzielnicach. Pojawiają się informacje, że w najbliższym czasie będą one otwarte, lecz wydział Urzędu Miasta zajmujący się Orlikami nie podał konkretnej daty.

Łódzka Akademia Futbolu informuje o powrocie do zajęć treningowych z początkiem maja. Musimy mieć jednak świadomość, że wracamy do piłki w zupełnie innych okolicznościach niż wcześniej. Jako Klub dołożyliśmy starań, aby powrót na boisko był bezpieczny.

Jak pewnie Państwo wiedzą, na podstawie decyzji Ministerstwa Sportu z dnia 30 kwietnia 2020 roku szkółki piłkarskie otrzymały zgodę na wznowienie swojej działalności. Aktualna sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju przedefiniowała to jak będzie wyglądać nasza działalność zarówno pod kątem szkoleniowym, jak i organizacyjnym w najbliższym czasie. Publikujemy procedury, które będą towarzyszyły organizacji treningów Klubu na boiskach piłkarskich, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązywania na obiektach sportowych, z których korzystamy.

 

DODATKOWY REGULAMIN obowiązujący od 11 maja
czyli: dodatkowe zapisy dot. organizacji treningów zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu oraz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
 1. W czasie trwania jednostki treningowej w ramach obiektu sportowego będzie mogło przebywać maksymalnie 6 zawodników oraz trener. Założenia szkoleniowe realizowane będą z zachowaniem zasady bezpiecznego dystansu. Grupa nie jest zobowiązana do stosowania maseczek ochronnych w czasie trwania treningu.
 2. Zawodnicy stawiają się na 5 minut przed planowanym rozpoczęciem treningu w okolicy bramy wejściowej/parkingu obiektu sportowego. Obowiązkiem jest zachowanie bezpiecznego dystansu (min. 2 m) oraz posiadanie maseczki ochronnej do momentu wejścia na boiska
 3. Szatnie, pomieszczenia sanitarne, łazienki oraz toalety na obiektach pozostają zamknięte.
 4. Wejście na obiekt sportowy odbywa się wyłącznie po wezwaniu przez trenera grupy. Zawodnikom po przekroczeniu bramy/wejścia boiska zostaną zdezynfekowane dłonie zabezpieczonym przez klub preparatem. W sposób analogiczny wyglądać będą procedury po zakończeniu treningu.
 5. Jednostki zostały zaplanowane z zachowaniem 10-minutowych odstępów mających na celu bezpieczne opuszczenie obiektu przez grupę poprzedzającą. Rodziców oczekujących na dzieci tuż po ich odbiorze prosimy o natychmiastowe opuszczenie parkingu lub okolic wejścia na obiekt.
 6. Zawodnicy, którzy mają swoje piłki klubowe przynoszą je na każdy trening.
 7. Każdorazowo po zakończeniu jednostki treningowej sprzęt sportowy, z którym zawodnicy mieli bezpośrednią styczność pozostanie zdezynfekowany. Każdy trener dysponuje sprzętem wydzielonym dla danej grupy.
 8. Zawodnicy przychodzą na zajęcia przebrani w strój sportowy.
 9. Woda, którą zawodnicy zabierają ze sobą na trening będzie pozostawiona zgodnie z zasadą bezpiecznego dystansu.
 10. Na obiekcie sportowym obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób postronnych, w tym rodziców  podczas trwania treningu. Rodzice pozostają poza obiektem (limit osób nałożony przez Ministerstwo Sportu bezwzględnie dotyczy wszystkich osób przebywających na obiekcie rozumianym jako całość, a nie jako płyta boiska).
 11. Wszelkie sprawy organizacyjne wymagające dyspozycji trenera lub koordynatora mogą zostać załatwione wyłączne w sposób zdalny (e-mail lub telefon).
 12. W treningu mogą uczestniczyć jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.
 13. W treningu nie mogą uczestniczyć dzieci, które mają kontakt z osobą przebywającą w kwarantannie lub izolacji (domownicy).
 14. Rodzic/Opiekun prawny dobrowolnie deklaruje chęć udziału swojego dziecka w zajęciach treningowych organizowanych przez Łódzką Akademię Futbolu w okresie obowiązywania obostrzeń w prowadzeniu zajęć sportowych w związku z panującą epidemią koronawirusa Covid-19.
 15. Rodzic/Opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za swoje dziecko oraz za ocenę czy stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w/w zajęciach.
UWAGA:

Z uwagi na okoliczności i minimalizowanie liczby kontaktów podczas zajęć – nie będziemy wymagali przynoszenia podpisanych regulaminów i wręczania ich trenerom, uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z jego przyjęciem.
Prosimy o jedynie o informację zwrotną dot. akceptacji regulaminu smsem przed pierwszym treningiem:

SMS: na numer telefonu Trenera grupy
TREŚĆ: imię i nazwisko dziecka + dopisek „akceptuję dodatkowy regulamin dot. treningów od 11 maja”