Półkolonie w Łodzi

DOKUMENTY:

Wypełnione i podpisane oryginały prosimy przekazać trenerowi grupy, a skan/wyraźne zdjęcia dokumentów przesłać mailem na adres obozy@akademiapilki.pl :

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z półkolonii

Oświadczenie rodzica o odbiorze osobistym

Oświadczenie rodzica – upoważnienie dla innej osoby

Oświadczenie o samodzielnym przybyciu i opuszczeniu półkolonii przez dziecko

KARTA KWALIFIKACYJNA uczestnika wypoczynku

UMOWA – półkolonie w Łodzi L20 – Wici

UMOWA – półkolonie w Łodzi L20 – Pryncypalna

REGULAMIN COVID – półkolonie

Wypełniony i podpisany oryginał należy przekazać kierownikowi wypoczynku w dniu jego rozpoczęcia na porannej zbiórce – brak poniższego oświadczenia uniemożliwi udział dziecka w wypoczynku i wyjazd razem z grupą:

OŚWIADCZENIE COVID

WPŁATY:

zaliczka (200zł) – do 7 dni po zgłoszeniu
pozostała kwota – max. 7 dni przed rozpoczęciem turnusu

Numer konta dla uczestników spoza klubu:
26 1240 6595 1111 0010 4289 8961 (Bank Pekao)

  • półkolonie - WICI
  • półkolonie - PRYNCYPALNA