KONKURS: NASI PIŁKARZE

Konkurs trwa od 15.03.2018 r. do 29.03.2018 r.

 

REGULAMIN KONKURSU

”NASI PIŁKARZE”

§ 1 
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu ”Nasi Piłkarze”, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Konkurs przeznaczona jest dla członków Klubu Sportowego Akademia Futbolu.

 

§ 2 
Definicje

 1. Organizator, zwany dalej KS AF: Organizatorem jest Akademia Futbolu Sp. z o.o. z siedzibą główną w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 54/56/319, Regon 101090491, NIP 725 204 64 88
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy: przesłać na adres e-mail:info@akademiapilki.pl wiadomość zawierającą następujące elementy:
 • aktualne zdjęcie dziecka (członka AF), najlepiej w klubowym stroju piłkarskim
 • wypełniony „Kwestionariusz Piłkarza” (§ 3., pkt 2.)

W tytule wiadomości należy wpisać: imię i nazwisko, miasto (np. Jaś Nowak, Płock)

 1. Uczestnik: osoba fizyczna – członek KS AF – która w czasie trwania Konkursu ma podpisaną, aktywną umowę z Klubem.
 2. Wyłonienie osób, do których trafią klubowe szaliki kibica: spośród wszystkich nadesłanych w wyznaczonym terminie zgłoszeń zostaną wylosowane po 3 osoby z każdej lokalizacji (3xToruń, 3xPłock, 3xŁódź)
 3. Czas trwania konkursu: konkurs, ogłoszony na stronie internetowej Klubu oraz lokalnych stronach na portalu facebook.pl trwa od 5.03.2018 do 29.03.2018r. (włącznie)

§ 3 
Zasady konkursu

 1. Promocja jest przeznaczona dla rodziców, których dzieci na co dzień trenują w drużynach KS Akademia Futbolu w Łodzi, Toruniu i Płocku.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy: przesłać na adres e-mail:info@akademiapilki.pl wiadomość zawierającą następujące elementy:
 • aktualne zdjęcie dziecka (członka AF), najlepiej w klubowym stroju piłkarskim
 • wypełniony „Kwestionariusz Piłkarza”:

Imię i nazwisko dziecka: ………………………..
Data urodzenia:
………………………..
Trenuję w grupie:
………………………..
Gram z numerem ……………… na koszulce
Mój ulubiony piłkarz to
……………………….. Cenię go za ………………………..
Mój ulubiony klub piłkarski to ………………………..
Trenuję piłkę nożną, bo ………………………..
Lubię piłkę nożną, bo ………………………..
Za 10 lat chciałbym ……………………….. (wpisz swoje piłkarskie marzenie)

+ dodatkowo (jeśli dziecko ma)
Moje treningowe motto: ……………………….. (lub np. ulubiony piłkarski/sportowy cytat, powiedzenie)

 1. Aby wziąć udział w konkursie niezbędne jest przesłanie kompletnego zgłoszenia (według wytycznych z pkt. 2)
 2. Wszystkie nadesłane kwestionariusze zostaną opublikowane na klubowych stronach internetowych w formie graficznej.
 3. Przesłanie kompletnego zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie przesłanego zdjęcia w publikacji na klubowych stronach internetowych.

 

§ 4 
Prawa i obowiązki Klubu Sportowego

Celem właściwego przeprowadzenia konkursu, w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, Klub Sportowy będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

§ 5
Obowiązki i oświadczenia Uczestnika

 1. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w przypadku wysyłania informacji drogą elektroniczną do Odbiorców Rekomendacji, którzy nie wyrazili zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 2. Uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawierania i wykonywania umów z Organizatorem w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.). Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204) oraz potwierdza, że został poinformowany o przysługiwaniu mu prawa dostępu do treści swoich danych zebranych przez Klub Sportowy (administratora danych) oraz do ich aktualizacji.
 3. Uczestnik promocji nie może przesyłać w związku z promocją treści zabronionych przez prawo lub Regulamin, treści naruszających chronione prawem dobra lub prawa osób trzecich oraz treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd dotyczących oferty i zajęć prowadzonych przez Klub Sportowy.
 4. Naruszenie przez Uczestników istotnych postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Klub Sportowy do wyłączenia Uczestnika z Konkursu.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do powiadamiania Klubu Sportowego o zmianie danych teleadresowych do korespondencji (adres, telefon kontaktowy, adres e-mail) i osobowych w ciągu 14 dni od ich nastąpienia.

 

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w trakcie trwania Konkursu na stronie internetowej Klubu Sportowego.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Klub Sportowy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu i o zmianach tych poinformuje Uczestników niezwłocznie.