Obóz Władysławowo – informacje organizacyjne

WYJAZD   16/07  niedziela

ZBIÓRKA: godz 6:45, parking Centrum Handlowego M1, ul. Brzezińska (odjazd planowany o godz. 7:00)

WAŻNE
Wszystkie osoby, które dowiozą dziecko bezpośrednio na miejsce obozu lub odbiorą z ośrodka w dniu wyjazdu prosimy
o przesłanie informacji:
sms:  690 202 407        lub      e-mail:  a.sloniec@akademiapilki.pl

PRZYPOMINAMY
Najpóźniej w dniu odjazdu (przed zajęciem miejsca w autokarze) należy przekazać trenerom oryginały dokumentów:
karta kwalifikacyjna i umowa wraz z załączonymi regulaminami

(dotyczy osób, które jeszcze nie przekazały dokumentów lub wysłały tylko skany)

UMOWA – obóz WŁADYSŁAWOWO

KARTA KWALIFIKACYJNA dla uczestnika wypoczynku

Przypominamy również o podstawowym bagażu obozowicza:
BAGAŻ OBOZOWICZA – podstawowa lista rzeczy

POWRÓT  23/07  niedziela

popołudnie/wieczór (godzina zostanie podana później), parking Centrum Handlowego M1

Wypoczynek zgłoszony do Kuratorium Oświaty pod numerem 39243/LOD/2017