Fundacja LOTTO Milion Marzeń naszym partnerem!

Fundacja LOTTO Milion Marzeń podejmuje działania w pięciu różnych obszarach: sport, kultura, bezpieczna rozrywka, filantropia i wolontariat pracowniczy. Wśród wielu aktywności fundacja zajmuje się także popularyzacją aktywności fizycznej, szczególnie wśród młodzieży i udziela wsparcia młodym, utalentowanym sportowcom.

Dzięki Fundacji LOTTO otrzymaliśmy dodatkowe fundusze na wyposażenie Akademii w sprzęt sportowy. Zakupiliśmy m.in. kilka kompletów bramek piłkarskich oraz piłki. Serdecznie dziękujemy!

Więcej informacji o działaniach Fundacji znaleźć można na stronie:
www.fundacjalotto.pl
www.facebook.com/FundacjaLOTTO