Nowe zasady korzystania z obiektu Vera Sport (dla trenujących drużyn)

Drodzy Rodzice, w związku z ciągłą modernizacją obiektu Vera Sport, klub Vera wprowadził nowe zasady korzystania przez kluby wynajmujące obiekt. Zasady te obowiązują od 01.02.17

Postulaty od Pana Menagera Very:

1. Zakaz poruszania się po obiekcie bez zmienionego obuwia, wejście do dalszej części niż Vera Cafe wiąże się z obowiązkową zmianą obuwia lub założenia ochraniaczy
(od przyszłej zimy ochraniacze będą również dostępne na Verze)

2. Prosimy przypilnować, aby dzieci nie grały w piłkę na korytarzach, ponieważ ściany były niedawno malowane.

3. Prosimy również o nie wchodzenie na inne boiska oraz mini boiska bez opieki trenera. Na boiska można wchodzić jedynie z trenerem swojej grupy według planu wyznaczonego dla grupy na danym boisku  (głownie chodzi o mini boisko w klatce, na którym podobno często grają dzieci również z rodzicami).

Vera jest dużym obiektem i trenerzy nie są w stanie przypilnować wszystkiego, a są odpowiedzialni za dzieci jedynie podczas zajęć, więc prosimy rodziców o dostosowanie się do prośby ze strony Managera Vera Sport.
Jak wiemy wszyscy na Verze trwa od kilku lat ciągła modernizacja i przez to jest czasem duży bałagan organizacyjno-porządkowy, ale z każdym rokiem jest lepiej. Nam jako klubowi zależy na jak najlepszych warunkach treningowych dla dzieci, a takie tam są, dlatego chcemy, aby nasza współpraca z klubem Vera Sport układała się pozytywnie.

Dziękujemy!