RODO. Twoje dane są u nas bezpieczne!

Drodzy Rodzice,
25 maja 2018 roku weszło w życie – nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Ważne jest dla nas, abyś wiedział, co dzieje się z Twoimi danymi i jak możesz nimi zarządzać, dlatego w wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z ww. przepisów przygotowaliśmy dla Ciebie Informację o przetwarzaniu danych osobowych. Szczegóły możesz znaleźć w zaktualizowanej Polityce Prywatności dostępnej na naszej stronie internetowej: kliknij tutaj

Stopniowo wprowadzamy również zmiany do naszego systemu internetowego.

Pozdrawiamy
Zespół Klubu Sportowego Akademia Futbolu

RODO. Twoje dane są u nas bezpieczne!

W dniu 25.05 br. weszła w życie nowa ustawa, która reguluje kwestie bezpieczeństwa danych osobowych. W związku z RODO wdrożyliśmy w naszym Klubie niezbędne procedury, by zapewnić Twoim danym bezpieczeństwo. Przygotowaliśmy również szereg niezbędnych informacji, z których dowiedzieć się można, w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane oraz jakie prawa w związku z tym wynikają.

Czym jest RODO?
Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak wykorzystywane będą Państwa dane, jest Klub Sportowy – Akademia Futbolu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 91-463 przy ul. Łagiewnickiej 54/56 budynek B  lokal 319, wpisany do KRS przez Sąd Rejonowy w Łodzi pod nr 0000387601, NIP 7252046488.
s.potocki@akademiapilki.pl
tel. 508 447 681

Skąd mamy dane rodzica i dziecka?
Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z rejestracją w naszym systemie internetowym (klient.akademiapilki.pl) w celu zawarcia umowy członkowskiej Klubu Sportowego Akademia Futbolu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, abyśmy mogli należycie świadczyć usługę będącą przedmiotem umowy członkowskiej.

W jakim celu przetwarzamy dane rodzica?
Przetwarzanie danych niezbędne jest dla realizacji przedmiotu umowy członkowskiej, w tym także w celach informacyjnych dot. prowadzonych przez nas zajęć. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

W jakim celu przetwarzamy dane dziecka?
Dane dziecka wykorzystywane są w celach marketingowych dotyczących naszej firmy. W celach niezbędnych do prowadzenia zajęć (sprawdzanie listy obecności przez trenera). Wykorzystane są również na potrzeby organizacji wypoczynku oraz zapewnienia dzieciom ochrony zdrowia i życia (na podstawie danych zawartych w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku). Wszystkie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych Państwa dzieci będę wprowadzone w regulaminie KS AF.

Kto przetwarza dane?
Twoje dane przetwarzamy samodzielnie. Wyjątkiem może być dostarczenie zakupionych strojów i akcesoriów bezpośrednio na Twój adres, a nie za pośrednictwem trenera podczas zajęć – wówczas dane przekazujemy kurierom realizującym dostawy. Podobna sytuacja może wystąpić w razie wysyłki nagrody w organizowanych przez nas konkursach.
Obóz sportowy/półkolonie, w którym uczestniczy Państwa dziecko – niezbędne dane, które muszą być udostępnione: kadrze wypoczynku, firmie ubezpieczeniowa, pomocy medycznej w przypadku dolegliwości/kontuzji/wypadku dziecka.

Jakie są Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?
Respektujemy wszelkie prawa, wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:
1) prawo dostępu;
2) prawo sprostowania danych – przy zauważeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) prawo usunięcia danych – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy cofniecie Państwo swą zgodę na ich przetwarzanie, zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
4) prawo ograniczenia przetwarzania danych – po dostrzeżeniu, że dane są nieprawdziwe istnieje możliwość ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5) prawo do przenoszenia danych – na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy (przenoszenie to odbywa się w sposób automatyczny);
6) prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu;
7) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Polityka prywatności Akademia Futbolu Sp. z o.o.