TRENUJEMY! zasady treningów od 26.10.

TRENUJEMY!

Jak opublikowano na stronie Ministerstwa Sportu:
„Zajęć i wydarzeń sportowych oraz współzawodnictwa sportowego nie dotyczy zakaz organizowania zgromadzeń. Nie stosuje się tu również odnoszącego się do zgromadzeń limitu uczestników wynoszącego 5 osób”.

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Sportu wytycznych dla sportu, poniżej zasady, jakie będą obowiązywały podczas naszych zajęć:

1/ wszystkie treningi, mecze ligowe, sparingowe odbywają się bez udziału publiczności – rodzice/opiekunowie nie mogą przebywać bezpośrednio na obiekcie

2/ w drodze na zajęcia oraz po opuszczeniu obiekty sportowego dzieci i rodzice/opiekunowie powinni mieć na twarzach maseczki / na czas treningu dzieci zdejmują maseczki

3/ prosimy, aby osoby, które mają objawy chorobowe (podwyższona temperatura, kaszel, katar itp.) nie pojawiały się na zajęciach

4/ prosimy, aby osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną Covid-19 nie pojawiały się na zajęciach

5/ w przypadku grup trenujących na boiskach otwartych:
– rodzice/opiekunowie nie wchodzą na teren obiektu sportowego
– rodzice/opiekunowie przebywają np. za ogrodzeniem boiska zachowując dystans społeczny

6/ w przypadku grup trenujących na halach sportowych:
– rodzice/opiekunowie nie przebywają na terenie szkoły w czasie zajęć
Jest to prośba nasza oraz Dyrektorów szkół, gdzie wynajęte są sale – szkoły są na bieżąco sprzątane, dezynfekowane – każdy ruch poza wyznaczoną strefą, np. wejście na piętro powoduje, że panie woźne muszą ponownie sprzątać/dezynfekować korytarz. Jeżeli zasada ta nie będzie przestrzegana – utracimy możliwość trenowania na sali i powrócimy do treningów na świeżym powietrzu.
– rodzice/opiekunowie mogą wejść na wyznaczony obszar, pomóc dziecku przebrać się przed czy po treningu (dot. grup przedszkolnych), ale w czasie, gdy dziecko uczestniczy w zajęciach rodzic/opiekun powinien zaczekać np. w przedsionku lub w innym miejscu (wyznaczonym przez portiera) – absolutnie NIE wolno chodzić w tym czasie po szkole, na inne piętro itp.

UWAGA: W SP 22 rodzice NIE MOGĄ przebywać na terenie szkoły w czasie treningu. Rodzic przyprowadza dziecko i odbiera – czeka przed wejściem.

Bardzo prosimy o zastosowanie się do w/w zasad, abyśmy mogli spokojnie i bezpiecznie realizować nasze zadanie – sportowy rozwój dzieci.

Mając w pamięci to, jak duże straty dla ogólnej kondycji i wydolności miał wiosenny lockdown zależy nam na tym, aby jak najdłużej móc działać.