Zmiana składki członkowskiej [grupy reprezentacyjne ŁAF]

Zmiana składki członkowskiej grupy reprezentacyjne ŁAF

Drodzy Rodzice, w związku z obecną strukturą organizacyjną grup reprezentacyjnych kategorii młodzik, mecze , treningi na większych boiskach oraz dodatkowym wprowadzeniem przez Miasto opłat za korzystanie z orlików, składki we wszystkich grupach reprezentacyjnych muszą zostać zwiększone o 40 zł.

Grupy od kategorii młodzik (2012) do kategorii Junior (2007) składka będzie wynosić 280 zł.

W przypadku grupy Reprezentacyjnej z Chojen, gdzie nie ma dodatkowego 4 treningu motorycznego składka będzie wynosić 260 zł.

Zniżka dla rodzeństw 40 zł od kwoty bazowej składki członkowskiej każdego zawodnika.

Organizacyjnie w systemie klubowym od 1 kwietnia 2024, wszystkie składki zostaną zwiększone o 40 zł.

W związku ze zmianą składki członkowskiej każdemu Rodzicowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego wysyłając rezygnację na adres mailowy rezygnacja@akademiapilki.pl do 30.04.2024

Zgodnie z powyższą informacją od 01.03.2024 zgodnie z regulaminem klubu paragraf 18, w systemie zostanie zwiększona składka członkowska, brak wypowiedzenia umowy oraz wpłata nowej sumy składki jest równoznaczna z zaakceptowaniem warunków umowy członkowskiej paragraf 4 punkt 4.