KONKURS: Z którym piłkarzem chciałbyś siedzieć w szkolnej ławce?

WYNIKI KONKURSU

(edit: 5.09.2018)

Łódzka Akademia Futbolu:  Sylwia Szalbierz / Jakub Rychlik

Wisła Toruń: Agnieszka Terlikowska / Konrad Terlikowski

Sparta Płock: Radek Radzio / Filip Wieczorek

REGULAMIN KONKURSU

”Z którym piłkarzem chciałbyś siedzieć w szkolnej ławce?”

 • Postanowienia wstępne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu ”Z którym piłkarzem chciałbyś siedzieć w szkolnej ławce?”, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Konkurs przeznaczona jest dla członków Klubu Sportowego Akademia Futbolu.

 

 • Definicje
 1. Organizator, zwany dalej KS AF: Organizatorem jest Akademia Futbolu Sp. z o.o. z siedzibą główną w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 54/56/319, Regon 101090491, NIP 725 204 64 88
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym na naszej stronie na portalu facebook.com odpowiedź na pytanie ”Z którym piłkarzem chciałbyś siedzieć w szkolnej ławce?”, tj. imię i nazwisko piłkarza + krótkie uzasadnienie (1-2 zdania).
 3. Komisja konkursowa nagrodzi najciekawszą jej zdaniem odpowiedź.
 4. Nagroda: plecak szkolny z wyposażeniem
 5. Czas trwania konkursu: konkurs, ogłoszony na stronie internetowej Klubu oraz lokalnych stronach na portalu facebook.pl trwa:
  TORUŃ: od 28.08.2018 do 3.09.2018r. do godziny 23:59
  PŁOCK: od 28.08.2018 do 3.09.2018r. do godziny 23:59
  ŁÓDŹ: od 31.08.2018 do 3.09.2018r. do godziny 23:59
 6. Rozstrzygnięcie konkursu: 5 września

 

 • Zasady konkursu
 1. Konkurs jest przeznaczony dla rodziców, których dzieci na co dzień trenują w drużynach KS Akademia Futbolu w Łodzi, Toruniu i Płocku.
 1. Aby wziąć udział w konkursie należy zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym na naszej stronie na portalu facebook.com odpowiedź na pytanie ”Z którym piłkarzem chciałbyś siedzieć w szkolnej ławce?”, tj. imię i nazwisko piłkarza + krótkie uzasadnienie (1-2 zdania).
 1. Adresy odpowiednich stron na facebook’u:
  Łódź: facebook.com/KSAkademiaFutbolu  (dla zawodników Łódzkiej Akademii Futbolu)
  Toruń: facebook.com/wislatorun  (dla zawodników Wisły Toruń)
  Płock: facebook.com/spartaplock  (dla zawodników Sparty Płock)

 

 • Prawa i obowiązki Klubu Sportowego

Celem właściwego przeprowadzenia konkursu, w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, Klub Sportowy będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

 • 5 Obowiązki i oświadczenia Uczestnika
 1. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w przypadku wysyłania informacji drogą elektroniczną do Odbiorców Rekomendacji, którzy nie wyrazili zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 2. Uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawierania i wykonywania umów z Organizatorem w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.). Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204) oraz potwierdza, że został poinformowany o przysługiwaniu mu prawa dostępu do treści swoich danych zebranych przez Klub Sportowy (administratora danych) oraz do ich aktualizacji.
 3. Uczestnik promocji nie może przesyłać w związku z promocją treści zabronionych przez prawo lub Regulamin, treści naruszających chronione prawem dobra lub prawa osób trzecich oraz treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd dotyczących oferty i zajęć prowadzonych przez Klub Sportowy.
 4. Naruszenie przez Uczestników istotnych postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Klub Sportowy do wyłączenia Uczestnika z Konkursu.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do powiadamiania Klubu Sportowego o zmianie danych teleadresowych do korespondencji (adres, telefon kontaktowy, adres e-mail) i osobowych w ciągu 14 dni od ich nastąpienia.

 

 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w trakcie trwania Konkursu na stronie internetowej Klubu Sportowego.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Klub Sportowy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu i o zmianach tych poinformuje Uczestników niezwłocznie.